Make your own free website on Tripod.com

Sebagai salah sebuah Sekolah Menengah Teknik daripada 20 buah  SMT naik taraf di seluruh tanahair, SMTBP diberikan tanggungjawab untuk melahirkan tenaga profesional dan teknokrat dalam bidang teknikal. Dalam hal ini SMTBP telah menetapkan objektifnya dengan jelas antara bidang kejuruteraan.

Melahirkan tenaga profesional dalam bidang kejuruteraan.

Melahirkan insan yang bertaqwa, tekun dan berketrampilan dalam semua bidang.

Melahirkan insan yang berdaya saing, mencintai ilmu dan gigih usaha.

Mewujudkan iklim persekolahan yang indah dan bersih untuk merangsang masyarakat sekolah yang cergas dan sihat.