Make your own free website on Tripod.com

FALSAFAH

Dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran semua kakitangan guru dan bukan guru mengamalkan falsafah yang menyatakan:

"Semua pelajar yang ada di sekolah ini mempunyai potensi untuk berkembang maju dari segi intelek, kemahiran, teknologi rohani, emosi dan jasmani. Sehubungan dengan itu seluas-luasnya peluang akan diberi kepada peljar untuk mengembangkan potensi mereka mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan kepada keharmonian, kemajuan masyarakat dan negarqa sesuai dengan Falsafah Pendidikan Negara."

 

 

MISI

Untuk melahirkan tenaga profesional yang berinovatif dan kreatif menuju ke arah kecemerlangan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk merealisasikan Wawasan 2020.

 

 

VISI

Ke arah kecemerlangan dalam bidang akademik, disiplin, kokurikulum serta mewujudkan persekitaran sekolah yang indah dan bersih.